Featured
Posted in Նախագծեր, Ուս. տարի 2019-2020 Արևելյան դպրոց

Christmas songs

file

4-5 դասարաններ

Deck The Halls

1
Deck the halls with boughs of holly
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la
‘Tis the season to be jolly
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la
Don we now our gay apparel
Fa-la-la, la-la-la, la-la-la
Troll the ancient Yule-tide carol
Fa-la-la-la-la, la-la-la-la
2 Continue reading “Christmas songs”

Posted in Նախագծեր, Ուս․տարի 2019-2020 Քոլեջ

Այցելություն Երևանի Պետական Համալսարան

Նախագիծ՝ Այցելություն Երևանի Պետական Համալսարան

Ճամփորդության օրը՝   10․12․2019 12։00- 15։00

Մասնակիցներ՝   1․1 կուրսի սովորողներ

Նպատակը՝

  • ծանոթացում ԵՊՀ լաբորատորիաների և հետազոտական կենտրոնների աշխատանքի հետ
  •  գործընկերության կապերի հաստատում ԵՊՀ  Անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասավանդողների և ուսանողների հետ

Ընթացքը՝

  • մեկնում ենք ժ․12։00-ին Քոլեջից և տրանսպորտով հասնում Երևանի Պետական Համալսարան
  • այցելում ենք կենտրոնական մասնաշենք
  • այցելում են գրադարան, գրապահոցներ
  • այցելում ենք ԵՊՀ պատմության թանգարան

Continue reading “Այցելություն Երևանի Պետական Համալսարան”

Posted in Նախագծեր, Ուս. տարի 2019-2020 Արևելյան դպրոց

Goodbye autumn, hello winter!

02.12-13.12

This project is for 3rd grade students.

It is meant for teaching winter vocabulary using winter songs, short stories and crafts: such as making winter collage,a snowman and writing a letter to Santa.

122217-blog-clever-winter-activities-data-4203894

Goodbye autumn, hello winter

When all leaves fall from their trees, everyone knows – winter is on his way. Look out. It’s cold. Now look up.It’s snowy.From the sky one flake falls, then another…And just like that.It’s snowing.Children  wear their winter coats, winter hats and gloves, go out to play in the snow.They make a big snowball, then medium, then small. They put them together an make a huge snowman.They give the snowman presents:a carrot for his nose, a scarf for his neck and a hat for his head. Continue reading “Goodbye autumn, hello winter!”